วันพุธ, เมษายน 17, 2024

เกี่ยวกับเรา

เรามองเห็นถึงปัญหาของเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ ที่เกิดจากการใช้งานเป็นระยะเวลานาน การเกิดรอยขีดข่วน ขาด ร่น ฯลฯ และเพื่อลดค่าใช้จ่ายที่จะต้องซื้อใหม่ และลดปัญหาการเกิดขยะขนาดใหญ่ เราจึงเปิดธุรกิจให้บริการซ่อมแซมโซฟาเดิม ให้กลับมาใช้งานได้ดีเสมือนใหม่อีกครั้ง โดยทีมช่างเฟอร์นิเจอร์ผู้เชี่ยวชาญ ในนามร้านเลิศวิไลเฟอร์นิเจอร์

094-396-6462